Förslag för växthustomtens framtid

ÄNGELHOLM. Kommunen har haft medborgdialog kring vad växthustomten skulle kunna användas till. Cafédialogerna genomfördes på Stadsbiblioteket i Ängelholm torsdagen den 24 november och lördagen den 26 november 2016.
Ambitionen är att anlägga en park och många Ängelholmsbor vill se något grönt där men även dessa faciliteter: bänkar, bord, grillplatser, lekplatser och hundrastgård. 25  procent av inkomna synpunkter efterfrågar ett grönområde. Helst i form av en park.
Därefter efterfrågas träd, öppna gräsytor och en grön oas. 9 procent av inkomna synpunkter är positiva till en utveckling av Rönne å. Det bör ske med promenadstråk längs ån, fler broar över ån och bryggor för alla. 8 procent av inkomna synpunkter handlar om en anläggning, helst i form av servering. 
Men även alternativa åsikter framfördes. Som att marken lämpar sig för bostadsbyggande.

Publicerad 17 February 2017 09:00

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag