Stadshusfrågan skjuts ytterligare på framtiden:

"Svek mot de anställda"

ÄNGELHOLM.? Socialdemokraterna och Engelholmspartiet vill att byggandet av ett nytt stadshus ska komma igång så snart som möjligt. Oppositionen tycker dock att medborgardialog och vidare utredning kring användandet av nuvarande stadshuset först är nödvändig och har skjutit upp processen.

Arbetet med att hitta en lösning när det gäller stadshus har varit i ett skarpt läge i två år, som Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande, och Christer Hansson, S-ordförande, uttrycker det. Efter konsultutredningar kom man fram till två alternativ: att renovera befintliga stadshuset totalt för 150 miljoner kronor eller bygga et nytt större stadshus för cirka 155 miljoner.
– Stadshuset skulle behöva en totalrenovering ut i fasaderna. Arbetsmiljön är inte bra, personalen upplever hälsoproblem och det är för trångt. Huset byggdes för 170 personer, i dag är det 300 anställda och jag ytterst har ett arbetsgivaransvar för att de ska må bra, säger Lars Nyander som även pekar på att Ängelholm växer och med det ökar trycket på kommunala tjänster.

Det som ligger på bordet är byggandet av ett nytt stadshus om 7 000 kvadratmeter vid stationen. Det var man överens om i styrgruppen, där politiker från båda lägren är med, säger sig Lars Nyander ha trott. Tills oppositionen meddelade på ett möte att de ville att en kompletterande utredning kring framtida användning av det nuvarande stadshuset först skulle göras, senast den 31 augusti. Något som skjuter allt på framtiden, menar Lars Nyander och Christer Hansson som är besvikna efter utfallet och menar att det är ett sätt för Alliansen att sätta en ”pinne i hjulet”, som S-politikerna uttrycker det.
– Konsekvensen av ett sådant beslut blir att alla planer stoppas. Det här innebär att det tar längre tid, det tar minst två år till från det att vi tar ett skarpt beslut. Nu kommer vi behöva hyra externa lokaler och flytta ut personal. Det kommer att kosta mer, utredningarna har redan kostat, säger de och fortsätter:
– Det är också ett svek mot alla anställda.

Lars Nyander och Christer Hansson tycker att det viktigaste just nu är att komma igång med byggandet av ett nytt stadshus och inte, som oppositionen vill, att det först ska utredas ytterligare kring vad det nuvarande stadshuset skulle kunna användas till.
– Det kan vi ta sen. Det är inga problem att fylla huset med något annat, det skulle exempelvis kunna användas för vuxenutbildning eller föreningslokaler, säger Lars Nyander.

Oppositionen med Robin Holmberg (M) i spetsen tycker tvärtom att det behövs en mer grundlig utredning av vad nuvarande stadshus skulle kunna användas till.
– Vi har redan i september flaggat för att vi inte är nöjda förrvän vi fått svar på det, något jag inte förstår hur Lars Nyander kunnat missa. Vi ser att det är en byggnad som många Ängelholmsbor känner för och som pryder sin plats, säger Robin Holmberg och fortsätter:
– Det viktigaste är att vi får en bra fungerande lösning och att den blir så billig som möjligt. Jag tror inte det gynnar någon att springa iväg och bygga ett nytt stadshus utan att veta mer först. Annars kanske vi står med ett tomt hus. En ny Parkskola eller bibliotek, som står och förfaller, säger Robin Holmberg.
S menar att det här är ett svek mot de anställda i kommunhuset. Hur ser du på det?
– Jag har stor respekt för att stadshuset i sin nuvarande form inte är en fullt fungerande arbetsplats. Men partier som inte äger processen, ska vi bara säga tack och amen när det inte läggs fram fullständiga beslut? Jag förstår inte varför vi skulle vilja sätta pinnar i hjulet. Vi har ingen anledning att fördröja något, säger Robin Holmberg.

Publicerad 16 February 2017 15:14

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag