Joakim Gustafsson på intraprenadavdelningen har fått bygga något av ett pussel då alla lekredskap levererats i lösa delar. Nu börjar de olika redskapen ta form och under vecka 41 påbörjas markarbetet i Hembygdsparken. Foto: Lotta Venhagen

Joakim Gustafsson på intraprenadavdelningen har fått bygga något av ett pussel då alla lekredskap levererats i lösa delar. Nu börjar de olika redskapen ta form och under vecka 41 påbörjas markarbetet i Hembygdsparken. Foto: Lotta Venhagen

Nya lekredskapen växer fram

Av
Lotta Venhagen

ÄNGELHOLM. Arbetet med att renovera och förnya lekplatsen i Hembygdsparken är i full gång och i nästa vecka drar markarbetet igång.
Under fyra veckor har kommunens område vid Industrigatan förvandlats till en lekplats. Här håller nämligen de nya lekredskapen till Hembygdsparken bit för bit att monterats ihop för att sedan transporteras till parken. Allt för att den välbesökta lekplatsen ska behöva vara stängd så lite som möjligt.
Monteringen av lekredskapen planeras att vara klar under den här veckan. Vecka 41 ska sedan markarbetet dra igång.
Den nya lekplatsen kommer ha lekredskap som kommer att sträcka sig över ett större åldersspann, bland annat genom klätterblock, pingisbord och en linkarusell för äldre barn. Planen är att lekplatsen ska vara klar till höstlovet.

Publicerad 24 September 2015 00:00