Linda kämpar för att för tidigt födda barn ska få mer stöd

Av
Lotta Venhagen

Lotta Venhagen

VEJBYSTRAND. När Linda Carlsson var gravid i vecka 30 fick hon havandeskapsförgiftning. En vecka senare föddes hennes son Willgot. Sedan dess har hon varit med och startat Svenska Prematurförbundet som vill öka kunskapen om för tidigt födda barn.
2008 började Linda Carlsson jobba som undersköterska på neonatalintensiven i Lund där barn som föds extremt tidigt kommer och får vård. Fyra år senare fick hon känna på hur det är att vara förälder till ett barn som fötts för tidigt.
– Nu har jag en helt annan förståelse för vad föräldrarna går igenom och jag går in mer för föräldrarna i dag. Jag älskade mitt jobb tidigare och nu älskar jag det ännu mer, men jag har svårt att släppa jobbet. Det blir lätt att man tänker på barnen även efter man åkt därifrån.
 

Blev inlagd

Det var när Linda var gravid i vecka 30 som det konstaterades att hennes blodtryck var förhöjt och hon blev  inlagd.
– Från den stunden visste jag att barnet skulle komma för tidigt, minns Linda som hade fått havandeskapsförgiftning.
Under en vecka lyckades man fördröja förlossningen så att Linda kunde få kortisonsprutor för att mognaden på Willgots lungor skulle skyndas på. Hon fick även magnesiumdropp för att minska risken för att hon skulle börja krampa.
– Jag är glad att det gick att hålla emot en vecka för det betydde mycket för Willgots utveckling. Samtidigt mådde jag så dåligt den veckan. Magnesiumdroppet fick det att kännas som om kroppen sattes i brand.
 

När Willgot föddes ?i vecka 31 vägde han 1500 gram och var 42 centimeter lång.? Foto: Privat

När Willgot föddes ?i vecka 31 vägde han 1500 gram och var 42 centimeter lång.? Foto: Privat

Fick astma

Under sin första veckor i livet behövde Willgot andningshjälp och syrgas. När han fyllt ett år blev han sjuk och trots att han fick en inhalator och medicin utskriven blev han inte bättre.
– Han blev inlagd och efter det blev han aldrig bra i sina lungor, säger Linda.
I dag klarar sig inte Willgot utan sin astmamedicin, i perioder har han även svårt för att äta vilket har påverkat hans vikt och utveckling.
– Ätovilja är inte ovanligt bland för tidigt födda. Det är stora övergrepp på deras mun och näsa i början av livet och det kan påverka dem. Det fanns dagar Willgot bara kunde äta en makaron och man kände hur han luktade aceton ur munnen. Det gör man när det inte finns någon mat att förbränna i kroppen utan kroppen börjar förbränna sig själv.
 

I januari fyller ?Willgot tre år och som för de flesta i den åldern är det full fart som gäller. ?Foto: Lotta Venhagen

I januari fyller ?Willgot tre år och som för de flesta i den åldern är det full fart som gäller. ?Foto: Lotta Venhagen

Behövs mer stöd

Det behövs mer information om prematurfödda barn och vad man kan ställas inför när man lämnar neonatalavdelningen och kommer ut i verkligheten menar Linda.
– I dag kan fler prematurfödda barn räddas. I samband med att antalet barn ökar måste det komma fler stödinsatser. Man att de här barnen kan få koncentrationssvårigheter och det är stor risk att de får fel diagnoser eftersom de inte får de stöd som behövs längre upp i åldern.
 

Införa hälsocoach

2013 var hon med och startade upp Svenska Prematurförbundet. Förbundet jobbar bland annat för att informeation om för tidiga födslar ska komma tidigare i kontakten med i mödravården.
– Många har inte fått veta att det här kan hända och för dem kommer det som en chock, det behövs mer upplysning.
Förbundet menar även att det är viktigt att man på barnavårdscentralerna utgår från det datum då barnet faktiskt skulle ha fötts när man tittar på vikt- och längdkurva samt barnets utveckling.
– Tyvärr är det många BVC som inte utgår från när barnet borde vara fött och när ett barn inte följer sin kurva eller utveckling blir det även ett stort problem att kunna skaffa en försäkring till barnet.
En annan fråga förbundet driver är att alla barn som föds för tidigt skulle få en hälsocoach.
– Livet för för tidigt födda barn handlar mycket om undersökningar och kontroller. Det skulle vara en person som hjälpte till att samordna vården så att man som förälder kan släppa den biten och bara vara förälder. 
 

Syskon väntar

Till våren ska Willgot få ett syskon och Linda är inställd på att hon kommer att föda för tidigt även denna gång eftersom risken är stor att man får havandeskapsförgiftning igen om man haft det tidigare.
– Jag hoppas bara att jag får gå så långt som möjligt. Det som känns jobbigast är att man skulle riskera att hamna i Lund och inte få chans att träffa Willgot så mycket. Samtidigt var det självklart för oss att skaffa fler barn.

Visste du att...

...Svenska Prematurförbundet driver frågor som att minska antalet för tidiga födslar i landet och att alla barn ska erbjudas lika vård i hela Sverige.

...Det föds omkring 6 000 barn för tidigt i Sverige varje år och i dag finns det omkring 100 000 för tidigt födda barn i åldern 0-18 år i Sverige.

...För tidigt födda barn delas in i tre grupper: måttligt för tidigt födda < vecka 37, mycket för tidigt födda < vecka 32 och extremt för tidigt födda < vecka 28.

...På gruppnivå har prematurfödda barn större behov av stödinsatser i förskola och skola och fler problem med inlärning och kognition.         

Källa: www.prematurforbundet.se

Publicerad 20 November 2014 00:00

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag