Familjens Hus Nya Torg har under våren arrangerat prematurcafé på öppna förskolan. Hit kan föräldrar med för tidigt födda barn komma och träffa andra i samma situation. Ett koncept de är ensamma om i landet.Foto: Lotta Venhagen

Familjens Hus Nya Torg har under våren arrangerat prematurcafé på öppna förskolan. Hit kan föräldrar med för tidigt födda barn komma och träffa andra i samma situation. Ett koncept de är ensamma om i landet.Foto: Lotta Venhagen

Unika träffar för barn som fötts för tidigt

GEMENSKAP. På Familjens Hus Nya Torg får föräldrar som fått för tidigt födda barn chans att byta erfarenheter och tips tack vare unika träffar på öppna förskolans prematurcafé.
Det är tisdagseftermiddag på öppna förskolan vid Nya Torg. I dag är den vanliga verksamheten stängd och i stället är det dags för prematurcafé, en träff för föräldrar vars barn fötts för tidigt. Ett koncept som i dagsläget bara finns på Familjens Hus Nya Torg.

Riktade grupper

Dagens träff är den sista för denna termin, men tanken är att fortsätta till hösten.
– Finns det en efterfrågan så fortsätter vi, säger Cajsa Lundh, BVC-sköterska.
– Vi har känt att vi vill ha mer riktade grupper, det kan handla om unga föräldrar, utlandsfödda eller som i det här fallet prematurfödda. Det blir en mötesplats och en chans att träffa andra i samma situation, fortsätter hon.

Liknande upplevelser

På golvet sitter Malin Brooks, Ida Petersson och Catarina Andersen med sina barn. De tycker alla tre att det är skönt att få träffa andra föräldrar som varit i samma situation.
– Även om alla inte har gjort samma resa så har vi alla upplevt en neotid, säger Ida och syftar på tiden de fick spendera på neonatalavdelningen efter barnen fötts.
Hennes son Axel, som i dag är åtta månader, kom fyra månader för tidigt. Då vägde han 680 gram och var 33 centimeter lång och första tiden blev turbulent.
– Vi var sex veckor på neonatalintensivvårdsavdelningen i Lund där Axel låg en månad i respirator, sedan låg vi sju veckor på neonatalen i Helsingborg. Jag brukar skoja och säga att jag åkte till bb i ballerinaskor och en topp och åkte hem i vinterkläder.

Ger varandra tips

Prematurcaféet har skapat möjlighet att byta erfarenheter menar Ida;
– Vi pratar inte bara om problem utan snarare ger vi varandra tips och idéer. Till exempel har Axel omogna lungor och behöver få inhalationer och när vi har gett dem till honom har han alltid skrikit. Då fick jag tipset att spela musik under tiden och det har funkat.

I en bubbla

Ida upplever att hon efter Axels födsel fått bra hjälp att hantera det som hänt.
– När vi var på neonatal så gick man som i en bubbla. Då tänkte man inte på att få psykologhjälp, man struntade i sig själv och koncentrerade sig på att Axel skulle må bra. Men när man kommer hem tycker jag att man ska unna sig och gå och prata med en psykolog, det är ett trauma man har upplevt.
För tidigt födda barn kan få problem med inlärning och koncentration när de blir äldre, men Ida oroar sig inte för framtiden.
– Vi koncentrerar oss på här och nu. Att Axel går upp i vikt och ökar i längd. Visst finns det en uttalad risk för att för tidigt födda barn kan få ADHD och koncentrationssvårigheter men det har vi ingen nytta av att tänka på nu.

Lotta Venhagen
lotta.venhagen@lokaltidningen.se

Visste du att...

Det föds omkring 6 000 barn för tidigt i Sverige varje år. Barn som föds före graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt födda. De för tidigt födda delas in i tre grupper: måttligt för tidigt födda 7 mycket för tidigt födda Det finns totalt i Sverige omkring 100 000 barn och ungdomar mellan 0-18 år som är för tidigt födda. I vardagligt språk talar man ofta om prematurer – det vill säga barn som är födda innan de är färdiga, alltså för tidigt Många barn vårdas sin första tid i en kuvös. En kuvös ger värme och rätt luftfuktighet. På gruppnivå har prematurfödda barn ett större behov av stödinsatser i förskola och skola och fler problem med inlärning och kognition Källa: Svenska Prematurförbundet

Publicerad 13 May 2014 00:00