Trafikplanen för kortsiktig

Av
Bengt Sävström

Socialdemokraterna

INSÄNT. Man blir både besviken och arg när man läser Åsa Herbst uttalande att det inte finns andra lösningar på trafikproblemen i Centrum utan att bygga en stor asfalterad väg på ”Pytteleden” I den nuvarande trafikplanen har konsulten inte tagit med framtida bebyggelser på Södra Ängelholm inkl Fridhem med en bebyggelse på ca 3500 bostäder, inte heller tagit med utbyggnaden i Barkåkra (Stenelid). Men Åsa, visst finns andra lösningar. Det gäller bara att lyssna på medborgarna samt låta någon ytterligare konsult titta på trafiksituationen i Ängelholm med ett perspektiv som sträcker sig längre än till 2020. En beställd trafikplan bör ha en långsiktighet fram till 2040- 2050. Åsa Herbst har i ett svar till oppositionsrådet uttalat att vi socialdemokrater inte är intresserade av att ta ansvar. Men det är det vi gör med att säga nej till en förlängning av Klippanvägen över Rönneå, för vi värnar om vår framtida miljö. Dessutom finns det en trafikutredning i samband med detaljplanen för Parallelltrapetsen som visar att det finns gott om utrymme innan en överbelastning av trafiken är nådd runt Stadsparken med omnejd. Det känns märkligt att två utredningar går tvärt emot varandra.


Publicerad 04 May 2011 03:00

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag