Allt fler pappor väljer att plocka ut föräldradagar i Sverige. Men i Skåne är det sämre ställt med jämställdheten. Bara i åtta kommuner väljer lika många eller fler än rikssnittet att stanna hemma fler dagar med sina barn.

Allt fler pappor väljer att plocka ut föräldradagar i Sverige. Men i Skåne är det sämre ställt med jämställdheten. Bara i åtta kommuner väljer lika många eller fler än rikssnittet att stanna hemma fler dagar med sina barn. Foto: Mostphotos.com

Föräldraledighet: Skånska kommuner mer ojämställda

Men andelen pappor som stannar hemma med sina barn ökar

SKÅNE. Allt fler pappor väljer att plocka ut föräldradagar i Sverige. Men i Skåne är det sämre ställt med jämställdheten. Bara i åtta kommuner väljer lika många eller fler än rikssnittet att stanna hemma fler dagar med sina barn. I Perstorp tas minst antalet pappadagar ut i hela landet. Det visar färsk statistik från Försäkringskassan.

Av
Andreas Holm

Papporna i Lomma, Lund och Staffanstorp är de som tar ut flest pappadagar jämfört med övriga skånska kommuner. Över en tredjedel av föräldradagarna plockas ut av papporna i dessa kommuner. I Klippan tar endast 24,1 procent av papporna ut föräldradagar jämfört med exempelvis Lomma kommun där andelen är 33,2 procent.

Rikssnittet för pappors uttag ligger nu på 29,3 procent. I 25 skånska kommuner väljer allt färre pappor att vara hemma med barnen jämfört med snittet. Jämfört med oktober i år och samma period förra året minskar pappadagarna med 3,4 procentenheter i Perstorp medan de ökar med fem procentenheter i till exempel Ystad.

Varje förälder har rätt till hälften av de 480 dagarna med föräldrapenning per barn. Samtidigt är pappornas genomsnittliga uttag endast 106 dagar innan barnen fyllt åtta år. Men siffran stiger och enligt Försäkringskassan tar allt fler pappor överlag ut föräldradagar jämfört med förra året och i hela riket fortsätter andelen pappadagar öka, efter att myndigheten börjat verka för ett jämställt användande av föräldrapenning.

Dorotea är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 37,4 procent, medan Perstorp har lägst, 21,6 procent.

– Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den har gjort de senaste två åren kommer vi att nå en 70 – 30-fördelning under våren 2019. I mitten av 2030-talet kommer fördelningen mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning vara helt jämställt, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Ingen skånsk kommun placerar sig på de tio mest jämställda kommunerna när det gäller uttag av föräldradagar. Däremot toppar som sagt Perstorp listan med de minst ojämställda kommunerna. På en tiondeplats placeras Klippan.

Fakta: Pappors uttag av föräldrapenning

Försäkringskassans statistik bygger på ett 12 månaders medelvärde för oktober månad i år och föregående år.

Så ser det ut i Skåne. (Varje kommun följs av årets siffror, föregående år samt skillnad i procentenheter)

Svalöv 28,4% 26,7% 1,7%

Staffanstorp 31,4% 30,2% 1,2%

Burlöv 29,2% 28,3% 0,9%

Vellinge 29,2% 25,4% 3,8%

Östra Göinge 26,5% 26,8% -0,3%

Örkelljunga 29,9% 30,1% -0,2%

Bjuv 25,3% 24,0% 1,3%

Kävlinge 31,2% 29,0% 2,2%

Lomma 33,2% 33,4% -0,2%

Svedala 27,7% 29,1% -1,4%

Skurup 28,1% 26,4% 1,7%

Sjöbo 26,8% 27,2% -0,4%

Hörby 27,9% 25,7% 2,3%

Höör 27,9% 29,3% -1,4%

Tomelilla 25,2% 24,2% 1,0%

Bromölla 27,6% 26,0% 1,6%

Osby 27,2% 28,0% -0,7%

Perstorp 21,6% 25,0% -3,4%

Klippan 24,1% 25,4% -1,3%

Åstorp 28,1% 26,3% 1,8%

Båstad 29,4% 26,5% 2,9%

Malmö 25,3% 23,6% 1,7%

Lund 32,5% 31,3% 1,1%

Landskrona 24,7% 22,9% 1,8%

Helsingborg 26,0% 24,3% 1,8%

Höganäs 30,8% 28,6% 2,2%

Eslöv 26,8% 26,5% 0,3%

Ystad 30,6% 25,6% 5,0%

Trelleborg 25,9% 24,9% 1,0%

Kristianstad 27,3% 25,0% 2,3%

Simrishamn 27,8% 27,6% 0,2%

Ängelholm 27,7% 25,0% 2,7%

Hässleholm 27,7% 24,8% 2,9%

Skåne27,3% 25,7% 1,5%

Publicerad 10 November 2018 06:00