Kommunvalet 2018: Samarbete över partigränserna?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Ängelholm: Vilka/vilket partier kan ni inte tänka er att samarbeta med och varför?

MODERATERNA

Politiken i Ängelholms kommun behöver mer samarbete och gemensamt ansvarstagande. Moderaterna vill därför samarbeta med de övriga partierna i Alliansen – Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vi delar gemensamma grundvärderingar och har lång erfarenhet av att leda och utveckla Ängelholms kommun tillsammans.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi har aldrig och kommer inte heller samarbeta med partier som har en inhuman och främlingsfientlig ideologi. VI är öppna för samarbete med partier som vill hitta breda och långsiktiga lösningar för Ängelholms bästa.

CENTERPARTIET

Centerpartiet går till val i Alliansen, dvs med M, L och Kd.

LIBERALERNA

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi samarbetar med vilka seriösa partier som helst, om det gynnar vår politik. Partier som V och Fi lär vi inte samarbeta med.

ENGELHOLMSPARTIET

Helt i enlighet med vår ideologiska grundtanke kommer vi att ta ställning till varje enskild fråga oavsett från vilket annat parti ett förslag kommer ifrån.

KRISTDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Våra partiers grundideologier står så långt ifrån varandra att ett samarbete inte är aktuellt.

MILJÖPARTIET

Vi kan samarbeta med alla partier som delar vår syn på demokratiska värderingar och på alla människors lika värde och dessutom har en långsiktig idé, mål och riktning (en ideologi).

Publicerad 09 July 2018 08:00