Missbrukande sjuksköterska följde inte behandlingsplan – får legitimation indragen

Dök inte upp på provtagningar

ÄNGELHOLM.

En missbrukande sjuksköterska får sin legitimation indragen eftersom hen under prövotiden inte har följt sin behandlingsplan.

En missbrukande sjuksköterska fick en prövotidsplan för att komma till rätta med sitt missbruk. Men under flera tillfällen har sjuksköterskan frångått planen.

Det började på hösten 2016 när Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade möte med sjuksköterskan för att gå igenom prövotidsplanen. Då överlämnade sjukssköterskan en läkemedelseförteckning som IVO bedömde inte var korrekt.

Senare ska sjuksköterskan berättat att hen kommit i kontakt med sin behandlande läkare, att hen kände till var provtagningen skulle ske och att sjuksköterskan upplevde att hen skulle kunna medverka till provtagningarna. IVO påminde sjuksköterskan om egenansvaret för att följa prövotidsplanen och att IVO kunde komma att göra en anmälan till ansvarsnämnden om den inte följdes.

I januari 2017 bedömde man att sjuksköterskan inte uppfyllde prövotidsplanen eftersom man saknade ett flertal svar på blod- och urinprover, kopia av upprättad behandlingsplan, läkarinytg och ett eget yttrande om hur sjuksköterskan själv uppfattade att hen följde prövotidsplanen.

Några veckor senare uppgav sjuksköterskan att det inte hade gått att få någon tid hos behandlande läkare utan endast en kontaktperson på beroendeenheten.

Från beroendemottagningen framkom det senare att sjuksköterskan, sedan upprättandet av behandlingsplanen i november 2016, inte hade lämnat vare sig urinprov för drogscreening eller blodprover. Vid senare genomförda prover som lämnats har de visat positivt utslag på morfin, kodein och bensodiazepin.

I IVO:s kontakt med sjukjsköterskan under sommaren 2017 framkom att hen avsåg att delta vid ett tolvstegsprogram för att komma till rätta med sitt pågående missbruk. I slutet av sommaren hade sjuksköterskan valt att lämna programmet innan det fullgjorts.

IVO konstaterar att sjuksköterskan frekvent brustit i sin skyldighet att följa prövotidsplanen. För att trygga patientsäkerheten återkallas nu sjuksköterskans legitimation.

Publicerad 07 June 2018 14:01

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag