Stormen Sven, en av flera stormar som drabbat kusten.

Stormen Sven, en av flera stormar som drabbat kusten. Foto: Mostphotos

Samverkan ska möta problem för kuststäder

Av
Martin Wingren

ÄNGELHOLM. Länsstyrelserna i Skåne och Halland har bildat Regional kustsamverkan i samarbete med Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning. Detta för att i tät dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland stärka statens möjlighet att kunna hantera en stigande havsnivå.

”Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.”, skriver länsstyrelserna i ett pressmeddelande.

Publicerad 31 May 2018 09:00