Riksdagsbeslut: Från den 1 juli krävs samtycke för sex

"Sverige får den strängaste sexualbrottslagen vi någonsin haft"

SVERIGE. Riksdagen har nu klubbat en ny sexualbrottslagstiftning som bland annat innebär att samtycke krävs vid sex. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli och innebär också att bland annat minimistraffet för grov våldtäkt höjs.

Av
Anja Degerholm

– Det innebär att Sverige får den strängaste sexualbrottslagen vi någonsin haft. Dels kommer fler att kunna dömas, men det kommer också fungera förebyggande, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Expressen.

Samtyckeslagen innebär att sex alltid ska bygga på frivillighet och att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Så här står det i lagförslaget:

"Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt."

Lagförslaget har fått kritik, bland annat av Lagrådet för att den är för otydlig.

– Det är inte helt okomplicerat med frivilligheten som nu tas med i lagen, men jag tycker att den samlade bedömningen gör att vi får en bättre sexualbrottslagstiftning på plats. Vi gör också en väldigt tydlig beställning till nästa regering att också återkomma med förslag som också skärper straffen för våldtäkt, säger Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens justitieutskott till Sveriges Radio.

Den nya lagen innebär också att minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Vid grova våldtäkter ska rätten ta i särskilt beaktande om gärningsmannen "med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet". Vid sexualbrott mot barn stärks det straffrättsliga skyddet vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.

En annan nyhet är att den som blivit utsatt för ett sexualbrott ska ha rätt att få ett målsägandebiträde så snart förundersökning inletts eller återupptagits.

Den nya sexualbrottslagstiftningen beslutades av en majoritet i riksdagen och börjar gälla den 1 juli 2018. I samband med beslutet riktade riksdagen också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen, om att minimistraffet för våldtäkt av normalgraden och för köp av sexuell handling av barn bör höjas. Även maximistraffet för köp av sexuell handling av barn bör höjas, anser riksdagen.

Publicerad 24 May 2018 12:41

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag