Barnfamilj vräks – lägenheten inte tjänlig som bostad

”Om vi blir avhysta har vi ingenstans att ta vägen”

HJÄRNARP. På en gård i Hjärnarp sitter familjen Alhakem och väntar. Lägenheten de bor i har dömts ut som bostad och familjen kan när som bli avhysta. När de blir det har de ingenstans att ta vägen. Desperat söker pappa Anas nu efter någonstans för familjen att bo.

– Vi vet inte var vi kommer befinna oss i morgon. Som det ser ut nu har vi inte tak över huvudet, säger han.

Sedan ett drygt år tillbaka hyr familjen Alhakem en lägenhet på en fastighet i Hjärnarp, där ägaren byggt bostäder i vad som tidigare varit gårdens stall och lada.

När Anas Alhakem erbjöds ett förstahandskontrakt på lägenheten, som är en av tio på gården, hade han letat länge efter en bostad åt sin familj. Glädjen var därför stor när han äntligen fick napp.

– Alla andra ville ha flera månaders deposition, vilket vi inte hade möjlighet att ge. Här kunde vi flytta in direkt.

Barnen 10, 9, 8 och 2 år gamla placerades i skola och förskola i Hjärnarp och de vuxna inledde sin SFI-utbildning.

– Vi kom väl tillrätta. För första gången sedan vi lämnade Syrien hade vi en plats vi kunde stanna på. Barnen trivs i skolan och har fått kompisar, berättar Anas.

Men så kom dråpslaget. Efter att kommunen gjort en tillsynskontroll på gården i oktober i fjol konstaterades det att merparten av de lägenheter som finns på fastigheten inte är tjänliga som bostäder.

Vid kontrollen kunde miljöenheten konstatera att det fanns allvarliga brister i inomhusmiljön, samt att lägenheterna inte uppfyller de krav på boendemiljö som krävs för att undvika hälsobesvär.

Strax efter tillsynen begärdes hyresvärden i likvidation av bolagsverket och i början av januari fick familjen ett avhysningsbeslut. I beslutet stod att lägenheterna skulle utrymmas med avflyttning senast augusti 2018.

Familjen hade då drygt åtta månader på sig att fixa ny bostad.

En dryg månad senare, i slutet av januari, fick familjen plötsligt ett nytt brev från advokaten. Där stod det att de efter kontakter med Ängelholms kommun och vidare efterforskning kommit fram till att en uppsägningstid inte kan komma i fråga.

– De bad om ursäkt att vi tidigare fått annan information och att vi skulle kontakta dem angående när vi kunde komma och lämna nycklarna, berättar Anas.

Men några nycklar har hittills inte lämnats.

Att leva såhär innebär en enorm stress för hela familjen

– Vi har ingen annanstans att ta vägen, så vi bor kvar tills de handgripligen kastar ut oss. Det är inget vi vill göra, men vi har inget annat val. Att leva såhär innebär en enorm stress för hela familjen. Barnen gråter och undrar vad som händer och vi vuxna vågar inte lämna hemmet för att arbeta eller gå i skolan av rädsla att vi blivit utkastade när vi kommer tillbaka.

Att lägenheten familjen Alhakem hyr inte är tjänlig som bostad är dock ingen nyhet. Missförhållandena på fastigheten uppdagades redan 2012 och genom åren har fastighetsägaren fått flera förelägganden om att ta lägenheterna ur bruk.

Att fastighetsägaren, flera år senare, fortfarande bedriver verksamhet på gården beror enligt bygglovschef Johan Maniet på att den rättsliga processen varit långdragen.

– Vårt beslut från 2015 om att lägenheterna ska evakueras har överklagats flera gånger både till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, säger han.

Fastighetsägaren Jack Gabban kringgick dessutom besluten genom att sälja fastigheten till bolaget KJAG AB - som ägs av honom själv.

– Det innebar att vi fick ta om alla våra beslut och inrikta dem mot den nya fastighetsägaren samt skriva in i fastighetsregistret att besluten ska följa med fastigheten i fall om man skulle göra samma sak igen. Att delge besluten tog dessutom mycket tid, då fastighetsägaren ”gömde” sig både från oss och från polisen. Det slutade med att vi fick spika upp beslutet på dörren.

Under tiden ärendet varit aktivt har Ängelholms kommun inte kunnat hindra fastighetsägaren från att fortsätta bedriva sin verksamhet. Nu har företaget som hyrt ut lägenheterna likviderats och fastigheten ägs i dag av en advokatfirma.

– De har valt att inte överklaga vårt beslut. Därför sker evakueringen nu, säger Johan Maniet.

Flera har, likt familjen Alhakem, tecknat avtal med hyresvärden efter att missförhållandena avslöjats. Vad vill du säga till dem?

– Vi beklagar verkligen situationen som uppstått, men vi som kommun har inte möjlighet att gå in i ett privat kontrakt mellan hyresgäst och hyresvärd. I det här fallet har hyresvärden gjort allt för att dröja. Det är de som misskött sig. Inte vi.

Familjen Alhakem har sin huvudsakliga försörjning från försörjningsenheten vid Ängelholms kommun. Enligt pappan Anas, ska han konsulterat sin kontakt på socialtjänsten innan han skrev under kontraktet. Han menar att någon då borde förvarnat att lägenheterna inte är tjänliga som boende.

Ulrika Ekeroth, som arbetar som boendehandläggare på försörjningsenheten svarar så här.

– Det vi kan göra, om någon kommer med ett hyreskontrakt som inte är undertecknat, är att informera om vilken ekonomisk hjälp till hyreskostnad det finns att få. För övrigt väljer personen själv om de vill hyra/teckna avtal på just det boendet eller ej. Socialtjänsten har inte möjlighet att kolla upp om en bostad som en person vill hyra eventuellt har uthyrningsförbud eller om det finns andra brister i bostaden. Det är i första hand miljökontor och bygglovsenhet som arbetar med de frågorna, säger hon.

Enligt bygglovschef Johan Maniet har de olika förvaltningarna varit i kontakt med varandra gällande det aktuella ärendet och såväl socialtjänst som bygglovsenhet och miljöenhet har kännedom om läget.

– Vi har informerat om att det finns ett pågående tillsynsärende och att fastigheten saknar bygglov. Huruvida den informationen går att använda enligt respektive förvaltnings lagstiftning är dock en annan femma, säger han.

Sedan beslutet om avhysning kom i januari har Anas Alhakem kontaktat närmare hundra olika fastighetsbolag och privata uthyrare runt om i Skåne, i hopp om att hitta en ny bostad. Tyvärr har han ännu inte fått napp.

– Vi har inte höga krav. Vi har kontaktat bolag från Karlskrona till Malmö. Kan man bo i Hjärnarp kan man bo var som helst.

Publicerad 10 April 2018 09:38