Färre arbetslösa unga i Skåne

Men de långtidsarbetslösa blir fler

SKÅNE.

Enligt färska siffor från Arbetsförmedlingen har ungdomsarbetslösheten minskat med 1 000 personer från förra året. Trenden med minskad arbetslöshet har hållt i sig i 55 månader.

Av
Maja Bergqvist

Däremot ökar långtidsarbetslösheten, vilket bland annat beror på att fler personer lämnar etableringen. Antalet arbetslösa utrikes födda kvinnor ökar också, eftersom fler skriver in sig och därmed ingår i arbetskraften.

Läs rapporten i sin helhet här.

Skåne län

Februari 2018

  9,8 procent, totalt 62 200 personer var inskrivna som arbetslösa, varav 7600 inom etablering.

  13,1 procent av ungdomarna 18 till 24 år, totalt 8900 personer, var inskrivna som arbetslösa, varav 1300 inom etablering.

  31 900 personer var öppet arbetslösa.

  30 300 personer deltog i program med aktivitetsstöd, varav 3700 inom etablering.

  3300 personer anmälde sig som öppet arbetslösa.

  5000 personer fick arbete, varav 160 inom etablering.

  400 personer varslades om uppsägning.

Februari 2017

  10,1 procent, totalt 62 800 personer var inskrivna som arbetslösa, varav 7900 inom etablering.

  15,1 procent av ungdomarna 18 till 24 år, totalt 9900 personer, var inskrivna som arbetslösa, varav 1600 inom etablering.

  32 000 personer var öppet arbetslösa

  30 800 personer deltog i program med aktivitetsstöd varav 3100 inom etablering.

  3400 personer anmälde sig som öppet arbetslösa.

  4800 personer fick arbete, varav 100 inom etablering.

  300 personer varslades om uppsägning.

Publicerad 12 March 2018 00:00