LO: "Kvinnor och män ojämställda redan vid köksbordet"

Utredare efterlyser mer nyanserad debatt

SVERIGE. Frågan om kvinnor som är fast i visstid- och deltidsanställningar måste angripas från två håll. Dels handlar det om att bryta en samhällsnorm och dels om att arbetsgivare måste bli bättre på att planera och se över sin bemanning. Det säger Ulrika Vedin som är utredare på LO:s enhet för välfärd, utbildning och arbetsmarknad och en av författarna till årets jämställdhetsbarometer.

Av
Maja Bergqvist

– I dag arbetar många kvinnor deltid eller är fast i olika visstidsanställningar, i en branch som oftast är förutsägbar rent bemanningsmässigt. Våra medlemmar jobbar huvudsakligen inom skola, barnomsorg och sjukvård där behovet av personal är mer eller mindre konstant. I vissa fall hade det räckt att arbetsgivaren såg över organisationen och schemaläggningen, för att kunna anställa personal på heltid istället för deltid, säger Ulrika Vedin.

Branscherna som nämns lider dessutom brist på arbetskraft. För att en förändring verkligen ska ske måste det till en attitydförändring. Heltidstjänst måste bli norm, även för yrkesarbetande kvinnor säger Ulrika Vedin.

Det krävs mer av en kvinna att uppfattas som en bra mamma, än för en man att uppfattas som en bra pappa.

Hon nämner föräldraförsäkringen som en viktig och avgörande faktor.

– Den måste delas lika, på båda vårdnadshavarna. I ett samhälle där det genomgående är normbaserat att kvinnan ska ta större ansvar för barn och hushållsarbete än mannen, så måste det till en lagförändring. Det är inte ovanligt att det också finns inneboende förväntningar både hos kvinnan och mannen.

Många familjer vill bestämma själva över föräldraförsäkringen. Vad säger du om det?

– Jag tycker att diskussionen är onyanserad. Redan när mannen och kvinnan sitter hemma vid köksbordet och bestämmer upp riktlinjerna för hur omsorgen för deras barn ska se ut, har kvinnan ett sämre förhandlingsläge, tack vare de starka strukturer och traditioner som finns i samhället.

Hur skulle en delad föräldraförsäkring kunna påverka arbetsgivare?

– De män som vill ta lika stort ansvar för barnen som kvinnan gör, får stöd i lagstiftningen. Även arbetsgivaren gynnas och stöttas av en lagstadgad uppdelad föräldraförsäkring. Det blir en stöttning både för andra män och andra arbetsgivare.

Hur bryter man invanda normer?

– Genom att dela lika redan från början. Undersökningar har visat att ifall omsorgen om barnen och föräldraledigheten inte tas ut på ett jämställt sätt redan från början, hänger ojämställdheten med. Det som blir skevt från början är svårt att bryta upp. Både arbetsliv och familjeliv blir lidande. Arbetslivet påverkas av familjelivet och vice versa.

Ulrika Vedin menar också att barnomsorgen måste stärkas och byggas ut. Många kvinnor arbetar inom yrken som omfattar kvälls- och helgtjänst och under obekväma arbetstider är tillgången till barnomsorg låg.

En ökad tillgång till barnomsorg skulle också medföra ökade utbildningsinsatser, så att det utbildas fler barnskötare och förskollärare.

– Detta är inget vi löser idag, eller om ett år. Men vi måste arbeta metodiskt och målmedvetet för att kvinnor inte längre ska tvingas skriva på avtal med otrygga arbetsvillkor och lägre lön.

Publicerad 08 March 2018 00:00