Drönare ska sätta stopp för tjuvfiske

Den europeiska ålen hotas av utrotning

SKÅNE. Det sker ett omfattande illegalt fiske av ål i skånska vatten. För att få bukt med problemen sätts nu drönare in att patrullera strandnära vatten.

– Trots att ålen är rödlistad och utrotningshotad så sker ett omfattande tjuvfiske efter ål i Sverige. Totalt så beslagtog HaV och Kustbevakningen över 360 illegala ålfiskeredskap i svenska vatten under 2017. Men det kan röra sig om betydligt fler, det här är de vi upptäckte vid våra kontroller, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid Havs och vattenmyndigheten (HaV), i ett pressmeddelande.

Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål utan yrkeslicens med tillstånd att fånga ål genom EU:s ålförordning som ska skydda och stärka beståndet av europeisk ål. I år införs bland annat en begränsning i fiskeperioden för ål. Trots insatserna märker Havs och vattenmyndigheten ett ökat tjuvfiske.

Nu har myndigheten fått tillstånd att kameraövervaka att upptäcka illegalt ålfiske. Övervakningen sker dygnet runt, men omfattar varken avlyssning eller inspelning av ljud, och får inte användas där allmänheten vistas, exempelvis nära friluftsområden, bebyggelse och badplatser.

– Under 2018 kommer vi att använda oss av drönare på försök i vår kontrollverksamhet. Beroende på utfallet av det försöket kommer vi att göra en bedömning om vi ska fortsätta med drönare och kanske utöka användningen, säger Ingemar Berglund.

I skrivande stund har inga drönare köpts in och det är heller inte klart exakt vilka kustområden som drönarna ska bevaka.

Fakta

Ålen i svenska vatten:

    Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den under ett halvt år tillbaka till Sargassohavet där den sedan dör efter fullgjord lek.

    2016 gjorde HaV:s fiskerikontrollanter 15 beslag och under 2017 gjordes 36 beslag av illegala ålfiskeredskap i svenska vatten. 2016 hittades 71 olagliga ryssjor och under 2017 hittades 160 olagliga ryssjor.

    Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 150–180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80–100 ton i svenska sötvatten.

    Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det mer istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet.

Källa: Havs och vattenmyndigheten, HaV

Publicerad 07 March 2018 13:00