Trendbrott: Unga mer tillåtande i synen på alkoholvanor

16 till 24-åringar mindre restriktiva i sin inställning till alkohol

SVERIGE.

Svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande till att dricka sig berusade, medan synen på vardagsdrickande blir mer återhållsam. Endast den yngsta gruppen tycker det är mer okej med vardagsdrickande. Det framgår av IQ:s årliga rapport.

Av
Maja Bergqvist

Svaren bygger på en undersökning som genomförts på en slumpvis rekryterad webpanel om 2056 personer, 16 år och äldre. Undersökningen omfattar frågor rörande attityd och vanor kring alkohol.

Karin Hagman är VD på IQ och hon tror att exponeringen av alkohol och tillgängligheten, på sikt ökar risken för högre alkoholkonsumtion. Det är negativt både för den enskilda individen och för samhället i stort säger Karin Hagman.

Att gruppen unga 16 till 24 år bryter trenden efter två års mer restriktiv syn på alkohol är oroväckande menar Karin Hagman.

– Unga vuxna översköljs av positiva budskap kopplat till alkohol i sin vardag, inte minst via sociala medier, och därför är det förebyggande arbetet riktat mot denna grupp väldigt viktigt, säger Karin Hagman.

Enligt underökningen har män en mer tillåtande syn till alkohol än kvinnor.

Publicerad 06 March 2018 11:12