Nytt skånskt landmärke på gång – i Turning Torso-klass

ÄNGELHOLM. För två år sedan inleddes planerna om att bygga hotell på norra sjukhusområdet. Nu föreslås Hälsostaden AB:s hälsohotell bli över 100 meter högt och bli en av de högsta byggnaderna i Skåne. Igår tog kommunstyrelsen beslut att projektet ska ut på samråd.

– Det är roligt att man vill göra denna investering i Ängelholm. Vi är i behov av fler hotell, vilket i sin tur ökar turismen i vår kommun och i regionen. Dessutom kommer det gynna oss då denna satsning genererar fler arbetstillfällen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) på kommunens hemsida.

Hälsostaden har för avsikt att bygga ett hotell vid Ängelholms sjukhus med allt från hälsoanpassade rum, vanliga hotellrum, skybar, konferenslokaler, restaurang, uteservering, och garage. Företaget har sedan flera år byggt ut sjukhusområdet för att knyta ihop området med stadskärnan med gång- och cykelbron Tullportsbron.

Hotellet med sitt centrala läge blir också attraktivt för turister, konferensgäster och som mötesplats för boende i regionen, menar kommunen.

Tanken är att hotellet ska bli en del av sjukhusområdet där anhöriga och patienter kan bo under sin sjukhusvistelse, vilket kan frigöra vårdplatser på sjukhuset. I förslaget räknar man mellan 150 till 200 rum och lägenheter i hotellet.

För två år sedan ansökte Hälsostadens AB om en detaljplan för området. Förra året gav kommunstyrelsen i uppdrag åt samhälle/planenheten i Ängelholms kommun att pröva planläggning av området.

I det förslag som nu arbetats fram vill man bygga ett 105 meter högt hotell. Ett krav är att byggnadshöjden ska vara minst 50 meter. I detaljplaneförslaget finns en skiss på totalt tre olika höjder, mellan 60 till 105 meter och så högt som 35 våningar. Om höjden blir 105 meter kommer byggnaden bli den näst högsta i Skåne efter Turning Torso som mäter 190 meter.

I tidigare tjänsteutlåtande från kommunens planarkitekt har belysts att planarbetet ska beakta byggnadernas placering i förhållande till Rönne å för att motverka framtida översvämningar och att höjden skiljer sig från övriga staden. "Det saknas tidigare analys och diskussion kring höga landmärken och var de bör lokaliseras i Ängelholm", skrev planarkitekten då.

Det ska nu hållas ett samråd där myndigheter, föreningar och privatpersoner har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. En inbjudan till samrådsmöte kommer enligt Ängelholms kommun under december 2017.

Publicerad 29 November 2017 08:12

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag