Militära övningar kan märkas i Ängelholm

ÄNGELHOLM/SKÅNE. Med syfte att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten att genomföra två stora övningar, NOCO 17 och Aurora 17, under september månad. Övningarna kan komma att märkas i Ängelholm främst genom stora militära transporter på vägar, järnvägar och i luften. NOCO 17 eller Northern coast är en multinationell övning som pågår mellan den 8 och 21 september.

Aurora är en svensk nationell övning med syfte att bygga ett starkare försvar. Övningen genomförs mellan den 18-28 september. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 personer, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband från andra länder är inbjudna att delta i övningen.

I nordvästra Skåne kan du märka Aurora 17 främst genom transporter av utrustning och förband som kommer att ske med flyg, fartyg, på landsväg och järnväg. NOCO 17 berör främst östra Skåne, där övning sker till sjöss och i vissa hamnar, men kan också märkas genom transporter.

Publicerad 05 September 2017 11:36

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag