Brister i socialsekreterares arbetsmiljö

ÄNGELHOLM. Brister i socialsekreterarnas arbetsmiljö i Ängelholm har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket, under deras inspektion.
Arbetsmiljöverket genomför under 2017 en kontroll av verksamhetsområdet Individ- och familj med primärt fokus på socialsekreterares arbetsmiljö. Tillsynen sker i hälften av Sveriges kommuner och Ängelholms kommun har under april månad blivit inspekterad.
Kommunen, som fått en åtgärdslista att genomföra, menar att det generellt är svårt att rekrytera socialsekreterare, vilket leder till en hög arbetsbelastning i personalstyrkan – något som var en av punkterna som Arbetsmiljöverket tog upp.
–Vi värnar om vår personal och vi är medvetna om våra socialsekreterares arbetssituation. Vi har redan gjort flera satsningar på arbetsmiljöfrågor men det behövs mer. Arbetsmiljöverkets skrivelse är en hjälp för oss att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare. Arbetet med att åtgärda dessa brister startade redan innan tillsynen och vi arbetar kontinuerligt med att tillgodose de krav vi har på oss, skriver Christer Kratz, chef för huvuduppdrag Lärande- och familj, på kommunens hemsida.
Kommunen menar att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och att man har utannonserade tjänste som inte kunnat tillsättas.

Publicerad 15 June 2017 16:06

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag