Högt söktryck till skyddsjour

Extra tillskott till särskilt utsatta grupper

ÄNGELHOLM. ?Länsstyrelsen beviljar Skyddsjouren i Ängelholm ett ekonomiskt tillskott för att kunna fokusera på särskilt utsatta grupper. Söktrycket till jouren är dessutom generellt högt.
Länsstyrelsen har beviljat Skyddsjourens ansökan om pengar till projektet Särskilt utsatta grupper. Projektet beviljas 150 000 kronor och det rör sig om personer med funktionsnedsättning och äldre som behöver särskilt utformat skydd när de söker hjälp efter att ha blivit utsatt för våld i hemmet.
– Vi behöver möta behovet hos personer med funktionsnedsättning i våra skyddsboende och anpassar ett av våra boenden för det, säger Lena Persson, verksamhetschef för Skyddsjouren.
Där såg man? ett behov hos dessa grupper.
– Socialstyrelsen har gjort en utredning kring detta och att det även är äldre som är en grupp som behöver uppmärksammas, säger Lena Persson.
Arbetet med att anpassa ett av boendena är tänkt att komma igång efter sommaren och vara klart i början av 2018, enligt verksamhetschefen.

Skyddsjouren i? Ängelholm är en av de största jourerna i landet, enligt verksamhetschefen, och omfattar 25 platser. Dessa räcker dock långtifrån till för att täcka behovet, enligt Lena Persson. På jouren finns det plats för både kvinnor och män samt eventuellt tillhörande barn.
– Det är många som söker sig till oss på grund av vår specialkompetens. Bara 2016 var vi tvungna att säga nej till över 170 personer. Vi har haft full beläggning, säger verksamhetschefen.
Totalt har? Länsstyrelsen beslutat att fördela utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt till regionala skydds- och stödinsatser för våldsutsatta om 4 817 000 kronor.
 
Totalt har ?29 ansökningar om sammanlagt 14 177 415 kronor kommit in, 16 av dessa har beviljats.
Enligt regeringen ska prioritet ges till att främja utvecklingen av ”verkningsfulla åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas”, som det heter i beskrivningen. Bland annat omfattar detta insatser mot normer som rättfärdigar våld och begränsningar av flickors handlingsutrymme och livsval.
Länsstyrelsen Skåne har prioriterat förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Publicerad 14 June 2017 09:09

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag