Vill få även tätorterna att utvecklas

ÄNGELHOLM. ?Under ett års tid har utvecklingen i orter utanför Ängelholms centralort setts över. Något som ska fungera som en vision inför framtiden.

I förra veckan skrev Lokaltidningen om Tåssjö byalag och hur de kämpar för att Bassholma skola ska kunna fungera som en mötesplats.  Även i utredningen om tätorternas utveckling, som Lokaltidningen tidigare skrivit om, syns ett engagemang för livet på landsbygden och i orterna utanför Ängelholm, enligt ordföranden i beredningen som tagit fram rapporten Anne-Marie Lindén (MP). Hon driver själv lantbruk på Karindals gård utanför Spannarp.
– Det finns en ny grön våg där fler flyttar längre ut där de kan få en annan livskvalitet. Men kör in till stan för kulturupplevelser när de vill det, säger Anne-Marie Lindén.
Rapporten? avgränsades till sex tätorter där det finns kommunal service: Munka Ljungby, Ausås, Strövelstorp, Össjö, Hjärnarp och Vejbystrand/Magnarp.
– Vi var tvungna att sätta gränsen någonstans. Men dessa fungerar som serviceorter och kan ge liv åt mindre orter och byar runt omkring, säger Anne-Marie Lindén.

De tre politikerna i presidiet, förutom Anne-Marie Lindén, var Mikael von Krassow (S) och Per Skantz (M).
Byalaget i artikeln om Bassholma berättade att de kände sig bortglömda och Anne-Marie Lindén kan känna igen de åsikterna från arbetet med rapporten. Att även orterna utanför centralorten Ängelholm växer är angeläget, menar hon.
– Staden kan inte växa hur mycket som helst, Ängelholm är avgränsat av bland annat flygplatsen och havet. Halva kommunens invånare bor utanför centralorten. De förväntar sig inte all service som finns i centralorten men att det finns någon service, säger Anne-Marie Lindén.
Bättre kollektivtrafik ?är en av punkterna som befolkningen ute i orterna önskar sig, liksom förskolor. Förslag på kortare sikt från beredningen är bland annat en byapeng som byalag ska kunna råda över och mer-öppet på fler bibliotek.?Likaså att tillväxtprogram för de olika orterna tas fram.
– Som samlar information om orterna för den som funderar på att flytta dit eller öppna verksamhet på orten, säger Ann-Marie Lindén.

Beredningens rapport har godkänts i kommunfullmäktige och ska nu utredas vidare av tjänstemän innan beslut i kommunstyrelsen om vilka delar som det ska satsas på.
– Detta är en vision och det är viktigt att säga att det inte kommer att ske några förändringar över en dag eller ett år, säger Anne-Marie Lindén och fortsätter:
– Men förhoppningen är att det även i framtiden kan fortsätta att vara samma fördelning av hur människor bor i Ängelholm, att minst hälften kan bo utanför centralorten.

Publicerad 13 June 2017 10:06

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag