Oppositionspartier vill behålla befintligt stadshus

ÄNGELHOLM. Samtidigt som medborgardialogen just avslutats har Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna som huvudspår att behålla stadshuset som just stadshus. Och att det inte ska byggas ett nytt, utan snarare ske en ombyggnad av befintliga stadshuset.
Partierna trycker på tre punkter: Om- och tillbyggnad av befintligt stadshus ska ske om det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart. Och att en utredning. En utredning om förutsättningarna för att renovera, bygga om och bygga till befintligt stadshus ska göras. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska som tekniska aspekter samt hur evakuering av byggnaden kan genomföras under byggtiden. Samt att kommunstyrelsens beslut per den 13 april 2016 ska rivas upp, i avvaktan på fortsatta utredningar och politiska beslut: ”Kommunstyrelsebeslutet från 2016 innebär att nuvarande stadshus inte ska byggas om. Beslutet begränsar politikens handlingsutrymme och möjligheterna att föra en sansad diskussion om vad som ska göras i frågan.”, skriver partierna i ett pressmeddelande.

null

Publicerad 17 May 2017 09:12

Lokaltidningen Ängelholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag